Geschiedenis

In de jaren zeventig nam de watersportbeleving in Vlaanderen een steile vlucht. Door een goede samenwerking tussen de Vlaamse watersportfederaties en de Vlaamse overheid werden aan de Vlaamse kust nieuwe haveninfrastructuren gebouwd. In die context werden toen ook in Blankenberge de oude vissershaven en de spuikom omgevormd tot een moderne jachthaven. In de loop der jaren werden veel aanvullende werken uitgevoerd die hebben geleid tot de jachthaven zoals we ze nu kennen: modern uitgerust, een blikvanger voor onze bezoekers, brede wandelwegen, omringende horeca, een verhoogde stormwering, …

De oude vissershaven was indertijd het economische hart van Blankenberge. Waar vorige eeuwen de typische platte visscherssloepen aanmeerden op het strand, kwam meer en meer behoefte aan een echte schuilhaven, die pas in 1871 in gebruik werd genomen. Vanaf die periode echter won ook het toerisme aan belang en verminderde de vissersvloot jaar na jaar in aantal.

De spuikom dateert van dezelfde periode en was oorspronkelijk aangelegd om de vaargeul met de kracht van het spuiende water te spoelen.  Ze liet toe om boten met meer diepgang toegang te verlenen tot de haven.

Na WO II  kon de visserij – activiteit niet opnieuw herleven, en de opgang van het toerisme maakte de uitbouw tot jachthaven een valabel alternatief, later uitgebreid met de spuikom.

VVW Blankenberge is één van de jachtclubs die sedert 1981 instaan voor de uitbating van onze Blankenbergse jachthaven.  Vele jaren huisden we in het oude Sasgebouw . Dit gebouw werd echter te klein en was sterk verouderd… dus de nood aan een groter en modern clubhuis drong zich op.

Sedert 2012 kun je dus terecht in ons nieuwe jachtclubhuis, met burelen, een goed uitgeruste vergaderzaal,  een modern sanitair blok, en een culinair restaurant ‘Cabo’. En naast het  oude Sashuis vind je Le Bateau - met een zeer ruim zonneterras.